Депутат Львівської міської ради
Фракція ВО "Свобода"
Франківський територіальний виборчий округ №5

Матеріальна допомога

Для отримання одноразової матеріальної допомоги мешканці м. Львова звертаються із заявою безпосередньо до депутата Львівської міської ради на особистому прийомі.
До заяви необхідно додати такі документи:
1. Акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, виданий відповідним ЛКП (іншою організацією) за місцем реєстрації;
2. Довідки про доходи членів сім’ї заявника за попередні шість місяців (у разі, якщо працездатна особа працездатного віку не працює, подається документ, що засвідчує тимчасову непрацездатність, або копія трудової книжки тощо);
3. Документ, який підтверджує певний соціальний статус заявника (у разі наявності);
4. Інші документи (залежно від обставин, що склалися);
5. Копія паспорта заявника;
6. Копія ідентифікаційного номера заявника;
7. Рахунок заявника у банківській установі (IBAN за наявності).
Матеріальна допомога може надаватися одній особі один раз на рік. Отримання особою одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел.
Виплату одноразової матеріальної допомоги здійснює управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем реєстрації одержувача за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова.
Сума коштів, виділена депутатові міської ради на виконання депутатських повноважень, визначається відповідно до ухвали міської ради про міський бюджет м. Львова на відповідний рік.
У разі невикористання коштів, виділених депутатові міської ради, до 1 листопада відповідного року, управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики перерозподіляє ці кошти на інші види видатків.
Депутат особисто визначає розмір допомоги та скеровує подання з пакетом документів в секретаріат фракції.
На депутатському прийомі необхідно вести зошит, в якому обов’язково реєструвати від кого і які саме Ви отримали документи із зазначенням контактного номеру телефону та адреси проживання особи.

Зразок заяви про надання одноразової матеріальної допомоги

Депутату Львівської міської ради
п. Андріяну Гутнику
(П.І.П )
(адреса)

ЗАЯВА

Прошу надати мені одноразову матеріальну допомогу у зв’язку з___________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

       Дата                                                                                                                    (підпис/прізвище, ініціали)